Projekti

Pristup pravdi

Pristup pravdi

„Pristup pravdi kroz besplatna sudska i upravna zastupanja“ je program koji Informativno pravni centar (IPC) provodi od 1998. godine. Ovaj program podržava proces povratka, lokalne integracije i pomirbe u zajednici kroz profesionalnu pravnu pomoć u sudskim i upravnim postupcima izbjeglicama, povratnicima i raseljenim licima na području Zapadne Slavonije.
No image

Statusna prava Roma

Od lipnja 2011. godine IPC provodi projekt „Besplatna pravna pomoć romskoj populaciji u reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“.
Šalter

Program Šalter

Od 1. siječnja 2013. godine IPC sudjeluje kao suradna organizacija ispred Brodsko-posavske županije u programu ŠALTER, kao dio Programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
No image

Olakšan pristup pravima socijalno ugroženoj i marginaliziranoj romskoj populaciji grada Slavonskog Broda

Od 1 siječnja 2014. godine, Informativno pravni centar provodi projekt pod nazivom „Olakšan pristup pravima socijalno ugroženoj i marginaliziranoj romskoj populaciji grada Slavonskog Broda“, uz financijsku potporu Grada Slavonskog Broda.
No image

Podizanje svijesti o ljudskim pravima među ženama pripadnicama romske nacionalne manjine u Brodsko-posavskoj županiji

Od 1. srpnja 2014.godine, Informativno pravni centar provodi projekt pod nazivom „Podizanje svijesti o ljudskim pravima među ženama pripadnicama romske nacionalne manjine u Brodsko-posavskoj županiji“, uz financijsku potporu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
No image

Besplatna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama u Brodsko-posavskoj županiji

Od 1.kolovoza do 31.prosinca 2014, Informativno pravni centar (IPC) je provodio projekt pod nazivom „Besplatna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama u Brodsko-posavskoj županiji“. Navedeni projekt je financiralo Ministarstvo pravosuđa.
No image

Pravna pomoć starijim i nemoćnim osobama u Slavonskom Brodu

IPC je počeo provoditi navedeni projekt u studenom 2014. godine. Glavni cilj projekta je unapređenje položaja starijih i nemoćnih osoba u Slavonskom Brodu kroz omogućavanja jednakog pristupa pravima i pružanje podrške u vidu besplatne pravne pomoći radi olakšanog pristupa ljudskim i socioekonomskim pravima.
No image

Civilno društvo za odgovorno upravljanje

Informativno pravni centar iz Slavonskog Broda u partnerstvu s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka (nositelj projekta), Srpskim demokratskim forumom, PAX-om iz Utrechta (Nizozemska) i Haškom Akademijom za lokalnu upravu (Nizozemska), od 30. prosinca 2014. godine provodi dvogodišnji projekt „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.
No image

Vrijedim za dvoje

Informativno pravni centar, u partnerstvu s PRONI Centrom za socijalno podučavanje (nositelj projekta),  Volonterskim centrom Osijek, Projektom građanske demokratske inicijative (P.G.D.I.) i Udrugom Oppidum provodi projekt “Vrijedim za dvoje”, financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključna aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike - Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih. Projekt će se provoditi u trajanju od 8 mjeseci na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije.
No image

Pravna pomoć Romima i ostalim marginaliziranim skupinama stanovništva na području četiri hrvatske županije

Od 1.travnja do 31.prosinca 2015.godine, Informativno pravni centar (IPC) provodi projekt pod nazivom „Pravna pomoć Romima i ostalim marginaliziranim skupinama stanovništva na području četiri hrvatske županije“. Navedeni projekt financira Ministarstvo pravosuđa.
No image

Podizanje svijesti lokalne zajednice o problemima i poteškoćama s kojima se susreće marginalizirana romska populacija u Slavonskom Brodu uz pomoć Photovoice-a

Informativno pravni centar (IPC) provodi projekt pod nazivom „Podizanje svijesti lokalne zajednice o problemima i poteškoćama s kojima se susreće marginalizirana romska populacija u Slavonskom Brodu uz pomoć Photovoice-a u periodu od travnja do studenog 2015.
No image

Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj

Informativno pravni centar u partnerstvu s Hrvatskim institutom za lokalnu samoupravu iz Osijeka, Brodsko-posavskom županijom te Mrežom romskih udruga Hrvatske Slavonski Brod, od 3. studenog 2015. godine, provodi projekt „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“.
No image

Centar za podršku žrtvama i svjedocima u Brodsko-posavskoj županiji

Od 1. siječnja 2017. godine Informativno pravni centar (IPC) provodi jednogodišnji projekt pod nazivom „Centar za podršku žrtvama i svjedocima u Brodsko-posavskoj županiji“. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, a financira ga Ministarstvo pravosuđa.
No image

Centar za informiranje i pravno savjetovanje starijih osoba Brodsko-posavske županije

Od 1. studenog  2016. godine Informativno pravni centar (IPC) provodi jednogodišnji projekt pod nazivom „Centar za informiranje i pravno savjetovanje starijih osoba Brodsko-posavske županije“. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom umirovljenika „Treća dob“ Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.