Javni poziv za romske medijatore - rok prijave do 15.7.2022.

U sklopu projekta „Ravnopravnost Roma kroz poboljšan pravni pristup”, br. 963284 (ERELA) financiranog iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014.-2020.), Informativno pravni centar (IPC) traži 3 (tri) romska medijatora koji će tijekom 3 (tri) mjeseca putem terenskih posjeta romskim naseljima u Republici Hrvatskoj identificirati pojedinačne slučajeve diskriminacije romske populacije i o istome sastaviti izvješća.