Borba protiv diskriminacije kroz poboljšan pristup pravosuđu u Hrvatskoj i Bugarskoj

IPC je sudjelovao u izradi izvješća „Borba protiv diskriminacije kroz poboljšan pristup pravosuđu u Hrvatskoj i Bugarskoj“. Svrha izvješća je sažeti ishode terenskih obilazaka i pružene pravne pomoći u okviru projekta „Ravnopravnost Roma kroz poboljšan pravni pristup“ (ERELA) financiranog od iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije. Izvješće služi kao dodatak našim osnovnim izvješćima izrađenima na početku projekta u kojem se mapiraju različita područja diskriminacije i prepreke u vezi pristupa pravosuđu s kojima se Romi suočavaju u Bugarskoj i Hrvatskoj. Izvješće sažima lekcije naučene tijekom terenskog rada koje se temelje na iskustvima samih medijatora te kompilira slučajeve diskriminacije iz obje zemlje, uključujući njihov ishod. Također pokazuje kako su terenski obilasci i pravne usluge doprinijeli podizanju svijesti među Romima o njihovim pravima te poslužili kao podrška u uklanjanju prepreka njihovom pristupu pravdi. Nadalje, lekcije i ishodi terenskih obilazaka i pravnih usluge u dvije ciljane zemlje potencijalno se mogu primijeniti i provesti u drugim europskim kontekstima gdje se Romi suočavaju sa sličnim poteškoćama u pristupu pravdi u slučajevima diskriminacije.

 

U Bugarskoj i Hrvatskoj Romi se rutinski suočavaju s diskriminacijom obično potaknutom negativnim stavovima i predrasudama u raznim područjima svog života od rane dobi. Usprkos velikom broju dobro dokumentiranih slučajeva, slučajevi diskriminacije obično ostaju neprijavljeni. Romi često smatraju da se ne isplati prijavljivati njihove slučajeve jer to ionako ne bi ništa promijenilo, dok se drugi boje da bi se time situacija samo pogoršala. Mnogi Romi ne znaju kome bi se trebali obratiti, dok drugi smatraju da su procedure previše komplicirane. Štoviše, postoji ozbiljan stupanj nepovjerenja u državne institucije. Građani su općenito pogrešno informirani o svojim pravima uključujući i pravo na besplatnu pravnu pomoć. Nedostatak povjerenja u javne institucije i pravosudni sustav dodatno otežava Romima traženje pravne zaštite. Stoga broj slučajeva prijavljenih nacionalnim tijelima za ravnopravnost (Povjerenstvo za zaštitu od diskriminacije u Bugarskoj i Ured pučke pravobraniteljice u Hrvatskoj) predstavlja samo mali dio stvarne diskriminacije s kojom se Romi suočavaju.

 

Nositelj projekt je Minority Rights Group International iz Mađarske, a uz IPC parteri na projektu su i AMALIPE – Center for Interethnic Dialogue and Tolerance iz Bugarske.