IPC je partnerska organizacija u provedbi projekta „Uz dugine boje do mentalnog zdravlja“

NAZIV PROJEKTA: Uz dugine boje do mentalnog zdravlja
NOSITELJ PROJEKTA: Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići
VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 1.10.2022. - 31.12.2023. (15 mjeseci)
VRIJEDNOST PROJEKTA: 82.095,79 EURA
PROJEKTNI SAŽETAK:
Ovim projektnim prijedlogom želimo osnažiti pružatelje psihosocijalnih usluga i savjetovanja za rad sa LGBTIQ populacijom, a kroz osnivanje platforme za pružanje podrške LGBITQ osobama postaviti temelje za razvoje sadržaja i usluga za ovu ugroženu, nevidljivu i diskriminiranu skupinu u našem društvu.
Prema podacima Europske agencije za ljudska prava, 60% LGBTIQ osoba u Hrvatskoj se osjetilo diskriminirano ili stigmatizirano zbog svoje seksualne orijentacije. U pitanju je skupina koja u društvu uživa lošiji status te ne posjeduje puno moći. Veliki je postotak javnosti koji je spreman diskriminirati druge na temelje njihove seksualne orijentacije. Očekivano je da će LGBTIQ osobe u našem društvu biti izložene situacijama nasilja i diskriminacije, odnosno velikom riziku od manjinskog stresa što će se loše odraziti na kvalitetu njihovog života i razvijanju trajnih psihosocijalnih poteškoća. Iako u RH postoje brojne udruge i LGBTIQ pokret je relativno razgranat, na području istočne Hrvatske (Slavonija) ne postoji niti jedna udruga, pokret ili pak usluga koja se bavi zaštitom LGBITQ osoba koje su ovom dijelu Hrvatske izložene nasilju i diskriminaciji. LGBTIQ osobe su nevidljive u društvu, skrivaju svoje identitete, a uz izraženo nasilje i diskriminaciju, gube samopoštovanje što dovodi do razvoja psihosocijalnih poteškoća.
CILJEVI:
    1. Osnažiti pružatelje usluga psihosocijalne podrške i savjetovanja za rad s LGBTIQ+ osobama
    2. Izraditi protokol za postupanje sa LGBTIQ+ osobama koji će imati multiplicirajući učinak na sve druge institucije koje se bave pružanjem psihosocijalne podrške
    3. Senzibilizirati širu javnost o problemima LGBTIQ+ osoba i o njihovim pravima
    4. Pružanje psihosocijalne i pravne podrške LGBTIQ+ osobama

PARTNERI:
1. FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold // The Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity
2. kolekTIRV | Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba
3. Informativno pravni centar Slavonski Brod
4. F.O.R.T.E.S.- Centar za demokratski razvoj i inkluziju

Projekt "Uz dugine boje do mentalnog zdravlja" je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.