Javni poziv za romske medijatore - rok za prijavu: 07.04.2023.

U sklopu projekta „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije” financiranog iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a), Informativno pravni centar traži 3  romska medijatora koji će tijekom 7  mjeseci putem terenskih posjeta romskim naseljima u Osječko-baranjskoj županiji identificirati pojedinačne slučajeve diskriminacije romske populacije i o istome sastaviti izvješća.

 

Rok za prijavu: 07.04.2023.

 

Sve pojedinosti se nalaze u Pozivu.

Projekt „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.