Stop rodno uvjetovanom nasilju brošura

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a) izradili smo „Brošuru o rodno uvjetovanom nasilju“  u kojoj smo obradili teme rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama. Brošuru možete pronaći u privitku u pdf formatu.

 

Projektom doprinosimo vidljivosti problema rodno uvjetovanog nasilja te zagovaramo učinkovitu i sustavnu prevenciju nasilja u vezama kroz različite aktivnosti koje uključuju rad sa studentima u 5 županija na području Slavonije – regije koja se u posljednjem desetljeću prepoznaje kroz obilježja depopulacije, nezaposlenosti i nerazvijenosti što dodatno doprinosi problemu ekonomske nesamostalnosti žena i porastu fenomena ekonomskog nasilja nad ženama od strane njihovih partnera. Također, projekt je usmjeren na dekonstruiranje rodnih stereotipa i stavova vezanih uz rodno uvjetovano nasilje, a kroz različite projektne aktivnosti ukazat ćemo na važnost odupiranja patrijarhalnim normama i vršnjačkom pritisku.

 

Nositelj projekta: Informativno pravni centar

Partneri:

- Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
- Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”
- S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 30.09.2022.

U suradnji sa organizacijama iz država darovateljica (Island, Lihtejnštajn i Norveška). Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Kontakt osoba za više informacija: Nataša Kovačević, Mirela Jambrović, Nina Marjanović

Projekt ˝Stop rodno uvjetovanom nasilju˝ je podržan sa 15.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.