PUBLIKACIJA „STOP RODNO UVJETOVANOM NASILJU“

U sklopu jednogodišnjeg projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a), Informativno pravni centar izradio je i publikaciju u kojoj smo obradili teme rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama. Priručnik možete pronaći u privitku u pdf formatu.  Publikacija sadrži  anketno istraživanje o rodnom nasilju koje je provedeno putem edukacija na visokim učilištima na području pet slavonskih županija.

Projektom smo doprinijeli vidljivosti problema rodno uvjetovanog nasilja te zagovarali učinkovitu i sustavnu prevenciju nasilja u vezama kroz različite aktivnosti. Također, projekt je doprinjeo suzbijanje rodnih stereotipa i stavova vezanih uz rodno uvjetovano nasilje.

 

Partneri na projektu su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara, S.O.S. Virovitica te Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ iz Pakraca.

 

Projekt je financiran od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, putem Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj  (Active citizens fund) s financijskom potporom od 15 tisuća eura.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Informativno pravnog centra i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.