Završna konferencija BPRI projekta

Izvršna direktorica IPC-a prisustvovala je 28. veljače 2014. godine na završnoj konferenciji projekta  „Primjeri dobre prakse u procesu integracije Roma(BPRI)“ organiziran od OSCE/OIDHR misije u Tirani u Albaniji.

Konferencija "Gužva na Šalteru"

17. 12. 2013. godine u Slavonskom Brodu održana je regionalna konferencija "Gužva na šalteru"  pod nazivom "Suradnja organizacija civilnog društva i lokalne samouprave - platforma za društveni razvoj".

IPC je sudjelovao na Regionalnoj konferenciji o Pristupu civilnoj registraciji i dokumentaciji u jugo-istočnoj Europi: Napredak i preostali izazovi nakon zagrebačke Deklaracije 2011, Podgorica 25. listopada 2013.

Dana 25. listopada 2013. u Podgorici, Crna Gora je održana Regionalna konferencija o napretku i izazovima u području civilne dokumentacije i registracije u jugo-istočnoj Europi.

Regionalni sastanak WeBLAN-a

IPC je sudjelovao na regionalnom sastanku WeBLAN-a, održan u Sarajevu, 28-30 kolovoza 2013. godine.

Sajam Udruga

16. svibnja 2013. IPC je sudjelovao na Sajmu udruga koji je već trinaestu godinu za redom organiziran uz dan grada Slavonskog Broda pod nazivom GIBajte se SVI, svibanj 2013. (građanska inicijativa Brođana).

PREDSTAVLJANJE CILJEVA I AKTIVNOSTI PROGRAMA ŠALTER ZA 2013. GODINU U NOVOJ GRADIŠKI

U ponedjeljak, 25. ožujka 2013. u gradskoj vijećnici Nove Gradiške održano je predstavljanje ciljeva i aktivnosti programa Šalter za 2013. godinu.

Zajednička radionica ENS i WeBLAN-a „Rješavanje problema apatridije u regiji“

Djelatnice IPC-a prisustvovale su na zajedničkoj radionici Europske mreže za osobe bez državljanstva (ENS) i Mreže pružatelja pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN)

Radionica “Predstavljanje ciljeva i aktivnosti programa Šalter za 2013. godinu”

U ponedjeljak, 11. veljače 2013. u prostorijama Udruge slijepih i slabovidnih osoba u Slavonskom Brodu održana je radionica “Predstavljanje ciljeva i aktivnosti programa Šalter za 2013. godinu”.