Javna tribina „Potpora obrazovanju u romskoj zajednici“

20. kolovoza 2014. godine, IPC je organizirao javnu tribinu u Zagrebu.Tema ove tribine bila je "Potpora obrazovanju u romskoj zajednici".

Snimanje TV emisije Prizma

Kako bi barem djelomično riješili problem osoba bez državljanstva, Informativno pravni centar u partnerstvu s UNHCR-om pruža besplatnu pravnu pomoć Romima u reguliranju statusnih prava.

Javna tribina: „Socijalna zaštita i statusna prava“ u Dardi

U sklopu projekta „Besplatna pravna pomoć Romskoj populaciji u reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“ dana 09.07.2014. u prostorijama Doma kulture u Dardi  održana je javna tribina za građane. Tema tribine je bila „Socijalna zaštita i statusna prava“.

Svečanost otvaranja fonda za organizacije civilnoga društva u sklopu fondova EGP-a i Kraljevine Norveške

2. srpnja 2014. godine djelatnice IPC sudjelovale su na svečanosti otvaranja fonda EGP-a i Kraljevine Norveške za OCD-e u Hrvatskoj

Javna tribina “Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava”

17. lipnja 2014. godine, IPC je organizirao javnu tribinu za građane pod nazivom “Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava=

DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga od 5-7 lipnja 2014. godine.

Tribina „Socijalna zaštita i statusna prava“

U sklopu projekata „Besplatna pravna pomoć Romskoj populaciji u reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“  i„Olakšan pristup pravima socijalno ugroženoj i marginaliziranoj Romskoj populaciji grada Slavonskog Broda“, dana 05.06. 2014. u prostorijama Mjesnog doma Josip Rimac, Slavonski Brod održana je javna tribina za građane.

NATJEČAJ ZA NAGRADU „INTEGRACIJA ROMA“

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatska je objavio natječaj Europskog gospodarsko-socijalnog odbora za nagradu organizacijama civilnog društva.

IPC SUDJELOVAO U RADU MEĐUNARODNE KONFERENCIJE „ EUROPSKA UNIJA – OD AKTIVNIH GRAĐANA DO PODRŠKE GRAĐANIMA“

Predstavnica IPC-a sudjelovala je u radu Međunarodne konferencije „Europska unija: od aktivnih građana do podrške građanima“ u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i European Citizen Action Service (ECAS) iz Bruxellesa koja je održana u IMPACT-Europskom centru za međusobnu suradnju u Zadru dana 25. i 26. svibnja 2014. godine.

Građanski forum “Važnost i uloga građana u procesu donošenja odluka”

15. svibnja 2014. god. djelatnica IPC-a sudjelovala je građanskom forumu “Važnost i uloga građana u procesu donošenja odluka” u okviru projekta “ U srcu Europe”, a povodom obilježavanja Dana grada Slavonskog Broda, koji je organizirao Europski dom Slavonski Brod u suradnji s PRONI-centar za socijalno podučavanje Vukovar.

Proslava 200 godina neovisnosti kraljevine Norveške

15.05.2014. održana je proslava povodom 200 godina neovisnosti Norveške, kao podsjetnik na potpisivanje Ustava donesenog 17. svibnja 1814. godine kojim je Norveška konstituirana kao unitarna ustavna monarhija s parlamentarnim sustavom vlasti.

Okrugli stol „ Stanje ljudskih prava u 2013.g.“

Kuća ljudskih prava Zagreb organizirala je 12.05.2014.g. Okrugli stol „ Stanje ljudskih prava u 2013.g.“ povodom predstavljanja Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava u RH s temama: Izvještaj o stanju ljudskih prava za 2013.godinu. – ocijenjeno je da je 2013. bila godina u kojoj je bilo više loših no dobrih vijesti za građane RH, s rastućim pesimizmom i osjećajem beznađa.

PRESUDA U SLUČAJU MARIJA BOŽIĆ VS. HRVATSKA

Od 1. siječnja 1980. stranka IPC-a Marija Božić je bila osiguranik Hrvatskog Mirovinskog fonda kao poljoprivredni gospodarstvenik. U studenom 1992. godine napustila je RH i izgubila status osiguranika.

JAVNA TRIBINA „STATUSNA I SOCIJALNA PRAVA ROMA“

U sklopu projekta „Besplatna pravna pomoć Romskoj populaciji u reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“ dana 16.04.2014. u prostorijama Mjesnog doma u Kozari Boku, Zagreb održana je javna tribina pod nazivom „Statusna i socijalna prava Roma“.

GODIŠNJA KONFERENCIJA ENS-e

07.-09.04.2014. u Palači Vijeća Europe u Strasbourgu održana je konferencija Europske mreže za osobe bez državljanstva koja se sastojala od tri događaja:

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ROMA

08. travnja 2014. godine obilježen je svjetski dan Roma u Zagrebu na dvije odvojene proslave - u muzeju Mimara slavilo je Romsko narodno vijeće, a u Staroj gradskoj vijećnici Vijeće romske nacionalne majine Grada Zagreba.

Održana javna tribina „Poticanje obrazovanja u romskoj zajednici“

U okviru projekta „Besplatna pravna pomoć Romskoj populaciji u reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“, predstavnici IPC ureda održali su javnu tribinu „Poticanje obrazovanja u romskoj zajednici“, koja je održana 27.03.2014.god. u prostorijama Doma kulture u Dardi.

Održan sastanak udruga Brodsko-posavske županije

Informativno pravni centar je 28.03.2014.godine organizirao sastanak Udruga Brodsko posavske županije u prostorijama Udruge LOCO-moto kako bi razmijenili iskustva i zajednički pronašli rješenje za što uspješnije buduće djelovanje.

Održan sastanak NVO-a na temu EEA i Norveškog projektnog financiranja

U organizaciji Norveškog veleposlanstva i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 27.03.2014. održan je sastanak nevladinih organizacija na temu EEA (Europsko gospodarsko područje) i Norveškog projektnog financiranja na kojemu su prisustvovale djelatnice IPC-a.

Edukacija „Menadžment volontera“

Djelatnica IPC-a sudjelovala je na ciklusu edukacija „Menadžment volontera“ koja se održala u okviru projekta „Volonteri bez granica“ kojeg provode Volonterski centar Osijek, kao nositelj projekta u Hrvatskoj, i Grad Osijek, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo kao partner te Novosadski humanitarni centar, kao nositelj u Srbiji, u partnerstvu s Agencijom za ravnomjerni regionalni razvoj AP Vojvodine.

Koordinacijski sastanak Regionalne mreže

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 20. i 21. ožujka 2014. u Zadru je organizirala koordinacijski sastanak organizacija uključenih u provedbu Programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj.

Sastanak "Apatridija u jugo-istočnoj Europi"

U organizaciji UNHCR-a Hrvatska, 19.03.2014. u Zagrebu se održao sastanak ureda UNHCR-a iz regije i njihovih implementirajućih partnera - članica WeBLAN mreže.

Radionica „Azil i migracije: Republika Hrvatska nakon pristupanja Europskoj uniji“

Dana 14. ožujka 2014. godine UNHCR je organizirao radionicu pod nazivom „Azil i migracije: Republika Hrvatska nakon pristupanja Europskoj uniji“ na kojoj su prisustvovali UNHCR-ovi implementirajući partneri i predstavnici izvršne vlasti RH.

Predstavljanje natječaja

"Slagalica"  je  zaklada za razvoj lokalne zajednice sa sjedištem u Osijeku, utemeljena 2007. godine od strane Centra za mir, nenasilje i ljudska prava te Organizacije za građanske inicijative iz Osijeka.