Javna tribina „Reproduktivno zdravlje Romkinja“ održana 26. studenog 2014.

26. studenog  2014. godine, u prostorijama Mjesnog doma Josip Rimac u Slavonskom Brodu Informativno pravni centar je održao javnu tribinu na temu „Reproduktivno zdravlje Romkinja“.

Članak o pripadnicima Romske nacionalne manjine koji imaju statusne probleme

Prema popisu stanovništva provedenom 2011. godine, u Hrvatskoj živi 16 975 deklariranih Roma, no stručnjaci smatraju da ih zapravo ima između 30 i 40 tisuća. Nadalje se procjenjuje da više od dvije trećine romske populacije nema važeću putovnicu te da je čak 25 posto Roma u Hrvatskoj ne posjeduje dokumente.

Javna tribina „Socijalna pitanja, te poboljšanje stanovanja Roma"

U sklopu projekta „Besplatna pravna pomoć romskoj populaciji pri reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“, organizirana je tribina za građane pod nazivom „Socijalna pitanja, te poboljšanje stanovanja Roma u Zagrebu“

Održana regionalna konferencija "Gužva na šalteru"

11. studenoga 2014. godine u Hotelu Osijek održana je regionalna konferencija "Gužva na šalteru", pod nazivom «Nove mogućnosti» .

Reportaža o okruglom stolu „Statusna pitanja Roma u Republici Hrvatskoj: dosadašnja postignuća i izazovi u budućnosti“

5. studenog 2014., Informativno pravni centar je u suradnji s UNHCR Hrvatska i pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske

"Osnove dobrog upravljanja i rukovođenja", drugi modul edukacije "Učenje za promjenu"

30. listopada 2014. godine u Slavonskom Brodu održan je drugi od četiri modula edukacije "Učenje za promjenu", pod nazivom "Osnove dobrog upravljanja i rukovođenja".

Javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje o Godišnjem planu natječaja za 2015. godinu

Ured za udruge Vlade RH je pokrenuo internetsko javno savjetovanje o Godišnjem planu natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2015. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.

Poziv na konferenciju "Gužva na šalteru"

Poziv na regionalnu konferenciju organizacija civilnoga društva Slavonije i Baranje

Javna tribina „Jednakost spolova“

14. listopada 2014.godine, u prostorijama Mjesnog doma Josip Rimac u Slavonskom Brodu Informativno pravni centar je održao javnu tribinu po nazivom „Jednakost spolova“.

"Uvod u upravljanje i rukovođenje organizacijom", prvi modul edukacije "Učenje za promjenu"

9. listopada 2014. godine u Slavonskom Brodu održan je prvi od četiri modula edukacije "Učenje za promjenu", pod nazivom "Uvod u upravljanje i rukovođenje organizacijom".  

Usvojen novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

3. listopada 2014. godine,  Hrvatski sabor usvojio je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Javna tribina „Važnost obrazovanja radi pristupa tržištu rada“

17. rujna 2014. godine, u prostorijama Mjesnog doma Josip Rimac u Slavonskom Brodu Informativno pravni centar je održao javnu tribinu po nazivom „Važnost obrazovanja radi pristupa tržištu rada“.  Javna tribina je održana u sklopu projekata koje provodi uz financijsku podršku UNHCR-a, Grada Slavonskog Broda, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Ministarstva pravosuđa, a u svrhu jačanja odnosa bitnih za osnaživanje Romske populacije za korištenje postojećih pravnih mehanizama kako bi ostvarili i zaštitili svoja prava.

Predstavljanje natječaja „Naš doprinos zajednici“

Izvršna direktorica IPC-a Nataša Kovačević sudjelovala je na predstavljanju natječaja za dodjelu financijskih podrški građanskim akcijama pod nazivom „Naš doprinos zajednici“ koju je organizirala Zaklada Slagalica, 16.09.2014. godine, u gradskoj vijećnici u Slavonskom Brodu s početkom u 10:00 sati, a 17.09.2014.godine u Novoj Gradiški.

Javna tribina „Potpora obrazovanju u romskoj zajednici“

20. kolovoza 2014. godine, IPC je organizirao javnu tribinu u Zagrebu.Tema ove tribine bila je "Potpora obrazovanju u romskoj zajednici".

Snimanje TV emisije Prizma

Kako bi barem djelomično riješili problem osoba bez državljanstva, Informativno pravni centar u partnerstvu s UNHCR-om pruža besplatnu pravnu pomoć Romima u reguliranju statusnih prava.

Javna tribina: „Socijalna zaštita i statusna prava“ u Dardi

U sklopu projekta „Besplatna pravna pomoć Romskoj populaciji u reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“ dana 09.07.2014. u prostorijama Doma kulture u Dardi  održana je javna tribina za građane. Tema tribine je bila „Socijalna zaštita i statusna prava“.

Svečanost otvaranja fonda za organizacije civilnoga društva u sklopu fondova EGP-a i Kraljevine Norveške

2. srpnja 2014. godine djelatnice IPC sudjelovale su na svečanosti otvaranja fonda EGP-a i Kraljevine Norveške za OCD-e u Hrvatskoj

Javna tribina “Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava”

17. lipnja 2014. godine, IPC je organizirao javnu tribinu za građane pod nazivom “Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava=

DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga od 5-7 lipnja 2014. godine.

Tribina „Socijalna zaštita i statusna prava“

U sklopu projekata „Besplatna pravna pomoć Romskoj populaciji u reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“  i„Olakšan pristup pravima socijalno ugroženoj i marginaliziranoj Romskoj populaciji grada Slavonskog Broda“, dana 05.06. 2014. u prostorijama Mjesnog doma Josip Rimac, Slavonski Brod održana je javna tribina za građane.

NATJEČAJ ZA NAGRADU „INTEGRACIJA ROMA“

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatska je objavio natječaj Europskog gospodarsko-socijalnog odbora za nagradu organizacijama civilnog društva.

IPC SUDJELOVAO U RADU MEĐUNARODNE KONFERENCIJE „ EUROPSKA UNIJA – OD AKTIVNIH GRAĐANA DO PODRŠKE GRAĐANIMA“

Predstavnica IPC-a sudjelovala je u radu Međunarodne konferencije „Europska unija: od aktivnih građana do podrške građanima“ u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i European Citizen Action Service (ECAS) iz Bruxellesa koja je održana u IMPACT-Europskom centru za međusobnu suradnju u Zadru dana 25. i 26. svibnja 2014. godine.

Građanski forum “Važnost i uloga građana u procesu donošenja odluka”

15. svibnja 2014. god. djelatnica IPC-a sudjelovala je građanskom forumu “Važnost i uloga građana u procesu donošenja odluka” u okviru projekta “ U srcu Europe”, a povodom obilježavanja Dana grada Slavonskog Broda, koji je organizirao Europski dom Slavonski Brod u suradnji s PRONI-centar za socijalno podučavanje Vukovar.