Radionica o primjeni novog Zakona o područjima posebne državne skrbi

Capture

Capture

Dana 4. veljače 2015.god. voditeljica projekta Ljiljana Božić-Krstanović (Centar za mir) i koordinatorica projekta za Brodsko-posavsku županiju, Nataša Kovačević (IPC) sudjelovale su na radionici o primjeni novog Zakona o područjima posebne državne skrbi u organizaciji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Radionica je održana s ciljem educiranja predstavnika ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba i organizacija civilnog društvo o postupku rješavanja po zahtjevima za stambeno zbrinjavanje.

Na radionici prezentirano je izvršenje Plana za stambeno zbrinjavanje u 2014. godini; primjena u praksi Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/06, 57/11, 51A/13, 148/13,76/14 i 147/14); osvrt na zadnje izmjene navedenog Zakona te informiranje sudionika radionice o pripremi donošenja novog Zakona o stambenom zbrinjavanju u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Narodne novine“, br. 147/14) u 2015.god.

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na održanoj radionici prezentirao je izvršenje planova stambenog zbrinjavanja za 2014 god. te istaknuo sljedeći zaključak:

  •  visoki stupanj izvršenja godišnjih planova za korisnike organiziranog smještaja te ostale korisnike sukladno Listi prvenstva;
  • zadovoljavajući stupanj izvršenja godišnjeg plana za bivše nositelje stanarskog prava stoga ove postupke treba intenzivirati;
  • revizija statusa izbjeglica i prognanika nije završena sukladno Odluci i treba je što prije okončati te
  • predmete koji se odnose na Obnovu potrebno je prioritetno riješiti jer je rok za podnošenje zahtjeva istekao još 2004.godine te ukoliko korisnici ne ostvare pravo po Zakonu o obnovi, mogu postati korisnici po ZPPDS-u.

U drugom dijelu radionice predstavnicima ureda državne uprave prezentirana je informatička podrška za evidentiranje prvostupanjskih rješenja ureda državne uprave i upravnog tijela Grada Zagreba te je prezentiran format tipskih rješenja za obnovu i stambeno zbrinjavanje.