Održana godišnja konferenciju o azilu, migracijama i bezdržavljanstvu

Sv.Martin na Muri

Sv.Martin na Muri

15. i 16. 12 2014. godine UNHCR je u Hotelu Golfer, u Sv.Martinu na Muri organizirao Godišnju konferenciju o azilu, migracijama i bezdržavljanstvu

na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva uprave, Ureda pučke pravobraniteljice te Ureda Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, implementirajući partneri UNHCR-a i druge organizacije civilnog društva: Hrvatski crveni križ, Hrvatski pravni centar, Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu,Centar za mirovne studije, Isusovačka služba za izbjeglice te Informativno pravni centar.