Konferencija "Gužva na Šalteru"

Gužva na šalteru, 2013.

Gužva na šalteru, 2013.

17. 12. 2013. godine u Slavonskom Brodu održana je regionalna konferencija "Gužva na šalteru"  pod nazivom "Suradnja organizacija civilnog društva i lokalne samouprave - platforma za društveni razvoj".

Konferencija je organizirana u sklopu programa Šalter koji provodi Volonterski centar Osijek kao regionalni centar za podršku, u partnerstvu sa županijskim suradnim organizacijama: PRONI Centar za socijalno podučavanje, "Oppidum" iz Pleternica i Informativno pravni centar iz Slavonskog Broda uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Konferenciju su otvorile Nataša Kovačević iz Informativno pravnog centra i Lejla Šehić Relić iz Volonterskog centra Osijek, koje su pozdravile sudionike i predstavile Program Šalter. Ostali govornici su bili Dubravka Marković, pročelnica za društvene djelatnosti u Gradu Slavonskom Brodu, Pavle Schramadei, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Sandra Pernar, Ured za udruge Vlade RH.

Ljiljana Lukačević, zamjenica gradonačelnika Grada Nova Gradiška predstavila je projekt " Društveni centar za mlade ", a Laura Blagus Tenjeri predstavila je projekt "Tradicijski korzo" Grada Belog Manastira, kao dva primjera dobre prakse suradnje na lokalnoj razini - projekata u okviru Programa "Zajedno za bolje" Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.
Nakon plenarnih izlaganja i predstavljanja primjera dobre prakse, 65 sudionika konferencije radom u malim skupinama imalo je priliku promišljati o utjecaju na kreiranje javnih politika, financiranju programa organizacija civilnoga društva na lokalnoj razini te suradnji i partnerstvu kao preduvjetu za korištenje fondova EU te na taj način kreirati preporuke za dalnju uspješnu suradnju organizacija civilnoga društva i lokalne samouprave.