IPC je sudjelovao na Regionalnoj konferenciji o Pristupu civilnoj registraciji i dokumentaciji u jugo-istočnoj Europi: Napredak i preostali izazovi nakon zagrebačke Deklaracije 2011, Podgorica 25. listopada 2013.

Dana 25. listopada 2013. u Podgorici, Crna Gora je održana Regionalna konferencija o napretku i izazovima u području civilne dokumentacije i registracije u jugo-istočnoj Europi.

Konferenciju je organiziralo Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore uz podršku Europske komisije, OESS (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju) Visokog povjerenika za nacionalne manjine i Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

Konferenciji su prisustvovali predstavnici te tri podržavajuće organizacije, predstavnici Vlada Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, bivše republike Jugoslavije Makedonije i Kosova, predstavnici civilnog društva i UN agencija. Sudionici su raspravljali o napretku koji je postignut dvije godine nakon usvajanja Deklaracije u Zagrebu 2011 i poduzetim mjerama u vezi sa rješavanjem problema osoba u regiji koje nemaju dokumenata.

Glavni problemi koji su istaknuti za vrijeme sastanka su: nedostatak pozitivnih promjena i sistematskog rješavanja problema osoba bez dokumenata u regiji, nedostatak podataka o osobama kojima je pružena i onih kojima je potrebna pomoć koji bi omogućili poboljšanje identificiranja postojećih potreba, visoki troškovi ishodovanja dokumenata za osobe bez dokumentacije, te kršenje prava svakog djeteta da bude upisano nakon rođenja u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.