Besplatna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama u Brodsko-posavskoj županiji

Od 1.kolovoza do 31.prosinca 2014, Informativno pravni centar (IPC) je provodio projekt pod nazivom „Besplatna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama u Brodsko-posavskoj županiji“. Navedeni projekt je financiralo Ministarstvo pravosuđa.

Glavni cilj projekta je bio omogućiti Romima olakšan pristup informacijama i besplatnoj pravnoj te im pomoći u rušenju barijera koje im stoje na putu u svim aspektima života, prvenstveno onima koje se odnose na pribavljanje osobnih dokumenata bez kojih ne mogu ostvariti niti jedno drugo pravo – na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu pomoć.

U projektu  se najveći dio aktivnosti odnosio na romsku populaciju Brodsko-posavske županije jer unatoč značajnijim postignućima u rješavanju pojedinih problema pripadnika romske zajednice i uključivanju Roma u posljednjih nekoliko godina, brojni naslijeđeni problemi i životne specifičnosti pripadnika romske zajednice s jedne, te izloženost diskriminaciji, netoleranciji i predrasudama s druge strane, ostaju ključne prepreke njihovoj punoj integraciji u šire društvo.

Pored primarne pravne pomoći koja je bila glavna aktivnost projekta, IPC je za vrijeme trajanja projekta sustavno obavještavao javnost o svojim aktivnostima i radio na podizanju svijesti unutar svoje lokalne zajednice o nezavidnom položaju socijalno marginaliziranih skupina.

Projekt se provodio u gradu Slavonskom Brodu, u mjesnoj zajednici „Josip Rimac“ u blizini romskog naselja gdje smo održavali javne tribine i u prostorijama IPC-a gdje smo pružali besplatnu pravnu pomoć korisnicama projekta.