Vrijedim za dvoje

Informativno pravni centar, u partnerstvu s PRONI Centrom za socijalno podučavanje (nositelj projekta),  Volonterskim centrom Osijek, Projektom građanske demokratske inicijative (P.G.D.I.) i Udrugom Oppidum provodi projekt “Vrijedim za dvoje”, financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključna aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike - Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih. Projekt će se provoditi u trajanju od 8 mjeseci na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije.

Projekt je podijeljen u 3 faze (pripremna, glavna i nastavna), a svaka od njih značajna je za postizanje projektnih ciljeva koji su usmjereni ka podizanju opće svijesti kod građana, prvenstveno kod mladih, o važnosti i vrijednosti sudjelovanja u volonterskim programima, doprinosu zajednici, ali i mogućnostima za osobni i profesionalni razvoj koji se pruža kroz volontiranje, te podizanju svijesti kod poslodavaca o važnosti prepoznavanja i vrednovanja volonterskog angažmana te kompetencija stečenih volontiranjem u svrhu lakšeg uključivanja volontera na tržište rada.

Također, cilj projekta je potaknuti i širu mrežu relevantnih dionika, prvenstveno članova lokalnih partnerstava za zapošljavanje te medija, na aktivno promoviranje i sudjelovanje u razvijanju volonterskih programa i strategija usmjerenih na jačanje motivacije poslodavaca u prepoznavanju volonterstva i uključivanju volontera na tržište rada.

Kako bi postigli navedene ciljeve, tijekom projekta će se provesti istraživanje s 1500 mladih i 250 poslodavaca, a potom će se na temelju rezultata istraživanja organizirati odvojeno 5 fokus grupa s mladima i 5 fokus grupa s donosiocima odluka te jedna zajednička fokus grupa na kojoj će se pridružiti predstavnici 5 većih poslodavaca s područja istočne Hrvatske. Sumirani zaključci i preporuke fokus grupa, te ciljano izrađeni promotivni materijali, bit će diseminirati širom regije kako bi se postigao širi utjecaj projekta na ciljane skupine, osnažilo prepoznavanje i vrednovanje volonterstva u praksi, a posebice među poslodavcima, te utjecalo na strateške promjene  u odnosu prema volonterstvu i vrednovanju volontera u svrhu lakšeg uključivanja na tržište rada, kroz izradu novih mjera u okviru Županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala.