Civilno društvo za odgovorno upravljanje

Informativno pravni centar iz Slavonskog Broda u partnerstvu s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka (nositelj projekta), Srpskim demokratskim forumom, PAX-om iz Utrechta (Nizozemska) i Haškom Akademijom za lokalnu upravu (Nizozemska), od 30. prosinca 2014. godine provodi dvogodišnji projekt „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Svrha projekta je osnažiti kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za praćenje, analizu i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom, osnažiti međusektorsko partnerstvo uspostavom lokalnih stručnih platformi organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija u svrhu jačanja načela upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini i strukturirani dijalog između organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija, državnih tijela i stručnjaka iz EU, uz podršku stvaranju i promociji novih mehanizama za praćenje politika u području dobrog upravljanja i anti-diskriminacije.

Aktivnosti projekta su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva te lokalne uprave i javnih institucija kroz trening i follow-up sa stručnjacima iz Nizozemske i razvoj suradnje između istih, održavanje redovnih motivacijskih sastanaka s organizacijama civilnog društva i lokalnim stručnim timovima, praćenje dobrog upravljanja i anti-diskriminacije, izrada lokalnih izvješća i izrada završne analize/publikacije te održavanje Regionalnog Foruma pri završetku provedbe projekta.

Korisnici projekta su male, lokalne organizacije civilnog društva osnovane radi promicanja, ostvarivanja i zaštite prava i interesa ranjivih skupina (manjine, Romi, spol/rod, invalidi, mladi) i ljudskih prava, predstavnici lokalne samouprave i javnih institucija u čijoj je nadležnosti provođenje tih politika, te lokalna Vijeća nacionalnih manjina, Vladin ured za ljudska prava, Pučka pravobraniteljica i drugi ombudsmani te građani i javnost kao krajnji korisnici.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske, u šest gradova u Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj županiji: Osijek, Beli Manastir, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Pakrac i Lipik.