Program Šalter

Šalter

Šalter

Šalter program

Od 1. siječnja 2013. godine IPC sudjeluje kao suradna organizacija ispred Brodsko-posavske županije u programu ŠALTER, kao dio Programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Nositelj programa Šalter je Volonterski Centar Osijek kako Regionalni centar potpore, a provodi ga u partnerstvu s tri suradne organizacije: PRONI Centar za socijalno podučavanje (Vukovar), Udruga mladih grada Pleternice OPPIDUM i Informativno pravni centar (Slavonski Brod).

Osnovni cilj programa Šalter je jačanje aktivnog građanstva, civilnog društva i društvenog kapitala zasnovanog na povezanosti, uzajamnosti i povjerenju kroz sveobuhvatnu, sustavnu i kontinuiranu podršku svim dionicima zainteresiranim za razvoj lokalne zajednice i demokratizacije na području Slavonije i Baranje.

Misija programa ostvaruje se kroz:

  • Afirmaciju vrijednosti i uloge civilnog društva, volonterstva i drugih oblika aktivnog građanstva važnih za razvoj lokalnih zajednica i načela sudioničke demokracije;
  • Osiguravanje kvalitetne, kontinuirane i sveobuhvatne potpore za razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica kroz jačanje kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva, inicijativa, aktivnih pojedinaca usmjerenih na društveni razvoj;
  • Osiguravanje kontinuirane potpore različitim dionicima u cilju povećanja njihovih kapaciteta za pripremu i upravljanje projektima financiranih iz EU fondova, osobito IPA IV I ESF-a;
  • Jačanje suradnje i dijaloga između predstavnika različitih dionika (OCD-a, lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova itd.) na lokalnoj i regionalnoj razini te poticanje partnerske aktivnosti i inicijative u cilju društvenog razvoja;
  • Kontinuirano ulaganje u kapacitete partnerskih organizacija uključenih u provedbu Programa na regionalnoj i nacionalnoj razini kroz razmjenu, povezivanje i stalno istraživanje inovativnih pristupa zajedničkog djelovanja i utjecaja na društveni razvoj.

Područje provedbe:

  • Osječko-baranjska županija
  • Vukovarsko-srijemska županija
  • Brodsko-posavska županija
  • Požeško-slavonska županija