Pristup pravdi

Pristup pravdi

Pristup pravdi

Pristup pravdi

Pristup pravdi kroz besplatna sudska i upravna zastupanja“ je program koji Informativno pravni centar (IPC) provodi od 1998. godine. Ovaj program podržava proces povratka, lokalne integracije i pomirbe u zajednici kroz profesionalnu pravnu pomoć u sudskim i upravnim postupcima izbjeglicama, povratnicima i raseljenim licima na području Zapadne Slavonije.

Profesionalna pravna pomoć se sastoji od pružanja pravnih savjeta i sudskih i upravnih zastupanja u postupcima koji se odnose na imovinska i statusna prava naših korisnika, prvenstveno povrata privatne imovine, naknade materijalne i nematerijalne štete, obnove, mirovinskih prava, državljanstva, privremenog i stalnog boravka.

U proteklih deset godina, IPC-ovo pravno osoblje je kroz ovaj program pružilo 13,063 individualnih pravnih savjeta korisnicima Centra, kao i preko 18,000 pravnih savjeta putem otvorene telefonske linije. Nadalje, pozitivno je riješeno 1,294 sudskih i 1,774 upravnih postupaka. Odvjetnice IPC-a su obavile 1,602 sudskih zastupanja pred sudovima u Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški, Požegi, Pakracu, Daruvaru, Slatini, Orahovici, Novskoj, Zagrebu, Vukovaru, Belom Manastiru, Đakovu i Osijeku. Naša brojna sudska zastupanja su pozitivno utjecala na sudsku praksu, posebno u predmetima koji se tiču povrata privatne imovine i mirovinskih prava korisnika našeg ureda.

Pravno osoblje IPC-a je aktivno sudjelovalo na brojnim javnim raspravama o implementaciji zakona koji se odnose na ostvarivanje prava najranjivijih skupina stanovništva, kao što su Zakon o strancima, Zakon o područjima od posebne državne skrbi, Zakon o obnovi, Zakon o naknadi štete nastale uslijed terorističkog akta i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Dugogodišnje zagovaranje pravnog osoblja IPC-a za nove i bolje zakone koji se tiču povratničke problematike doprinijelo je stvaranju pozitivnog okruženja u Republici Hrvatskoj.

UNHCR je glavni donator programa „Pristup pravdi kroz besplatna sudska i upravna zastupanja“ i podržava naš rad od samog početka. Pored UNHCR-a, ovaj program su podržavali i Open Society Institute, OSCE, te norveško, nizozemsko, finsko, belgijsko, britansko, američko veleposlanstvo.