Statusna prava Roma

Od lipnja 2011. godine IPC provodi projekt „Besplatna pravna pomoć romskoj populaciji u reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“.

Romska populacija u RH prolazi sličnu sudbinu kao i u drugim europskim državama, a glavna im je poveznica društvena izoliranost koja ih priječi u pronalasku zaposlenja, boljem obrazovanju i pristupu zdravstvenim uslugama. Dva najveća problema Roma u Hrvatskoj su nezaposlenost i nedostatak osobnih dokumenata zbog čega ne mogu ostvariti pravo na hrvatsko državljanstvo. Mlađi Romi koji bi mogli raditi u brojnim slučajevima nemaju hrvatsko državljanstvo i stoga ne mogu dobiti posao. Njihova djeca ne mogu pohađati škole bez dokumenata, niti imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Zbog toga je IPC u suradnji s UNHCR-om pokrenuo projekt kojim će prvo utvrditi stvarno stanje stvari na terenu u romskim zajednicama, utvrditi koliki je broj osoba bez državljanstva, razloge zbog čega nemaju regulirano državljanstvo ili boravak, pa čak niti prijave u matičnim knjigama, te će identificirane osobe dobiti stručnu pravnu pomoć u rješavanju njihovih statusnih pitanja.

U svrhu provedbe ovog projekta IPC je oformio 2 mobilna tima koji 2 puta tjedno odlaze na teren u posjetu romskim naseljima. Jedan tim pokriva područje Slavonskog Broda, Nove Gradiške, Okučana, Belog Manastira, Darde i Valpova, dok drugi mobilni tim pokriva područje Zagreba, Siska, Kutine i Novske. U svakom timu se nalazi po jedan pravnik i romski suradnik.

Svojim radom i zalaganjem na terenu, kao i kroz svakodnevne kontakte s uredima državne uprave, IPC će raditi na podizanju svijesti o tome da problemi Roma nisu samo problemi njihove manjinske zajednice, već problem čitavog društva, jer ono društvo ili pojedinci koji Romima uskraćuju pravo na pristojan život moraju biti svjesni da sami sebi uskraćuju pravo na humanost.