Pravna pomoć Romima i ostalim marginaliziranim skupinama stanovništva na području četiri hrvatske županije

Od 1.travnja do 31.prosinca 2015.godine, Informativno pravni centar (IPC) provodi projekt pod nazivom Pravna pomoć Romima i ostalim marginaliziranim skupinama stanovništva na području četiri hrvatske županije“. Navedeni projekt financira Ministarstvo pravosuđa.

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje položaja pripadnika romske nacionalne manjine i ostalih socijalno osjetljivih i marginaliziranih skupina kroz omogućavanje jednakog pristupa pravima i pružanje podrške u vidu primarne pravne pomoći radi olakšanog pristupa socioekonomskim pravima

U projektu će se najveći dio aktivnosti odnositi na romsku populaciju na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Zagrebačke županije jer unatoč značajnijim postignućima u rješavanju pojedinih problema pripadnika romske zajednice i uključivanju Roma u posljednjih nekoliko godina, brojni naslijeđeni problemi i životne specifičnosti pripadnika romske zajednice s jedne, te izloženost diskriminaciji, netoleranciji i predrasudama s druge strane, ostaju ključne prepreke njihovoj punoj integraciji u šire društvo.

Pored romske nacionalne manjine koja je primarni direktni korisnik ovog projekta, profesionalno pravno osoblje će pružati pravnu pomoć i ostalim marginaliziranim i socijalno isključenim skupinama našeg društva u procesu ostvarivanja njihovih prava koja su im nedostupna radi relativno niske informiranosti građana o njihovim pravima.

Ured IPC-a je središnja točka za koordinaciju svih projektnih aktivnosti i dostupan je u uredovno vrijeme korisnicima u potrebi za neposrednim pravnim savjetom od strane stručnog pravnog osoblja IPC-a. Pravna pomoć se također pruža kroz minimalno četiri mjesečne terenske posjete romskim naseljima, kao i putem otvorene telefonske linije i službenog e-maila.