Pravna pomoć starijim i nemoćnim osobama u Slavonskom Brodu

IPC je počeo provoditi navedeni projekt u studenom 2014. godine. Glavni cilj projekta je unapređenje položaja starijih i nemoćnih osoba u Slavonskom Brodu kroz omogućavanja jednakog pristupa pravima i pružanje podrške u vidu besplatne pravne pomoći radi olakšanog pristupa ljudskim i socioekonomskim pravima.

Zbog slabog imovnog stanja i izloženosti siromaštvu, starijim i nemoćnim osobama je pristup sudu i tijelima uprave teško dostupan. Zbog neinformiranosti, zdravstvenih razloga, životne dobi i/ili nepovjerenja u formalni sistem rijetko se obraćaju nadležnim državnim tijelima. Iz tog razloga, neophodno je pripadnicima starije životne dobi osigurati pristup informacijama, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć kako bi bili objektivno informirani o svojim pravima i obvezama, ali i o neželjenim posljedicama pravnih poslova u kojima sudjeluju.

Pravno savjetovalište IPC-a je otvoreno i za članove obitelji starijih i nemoćnih osoba koji u cijelosti ili djelomično vode brigu o njima kako bi ih informirali i savjetovali o svim prethodno navedenim pravnim pitanjima.

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.