Priručnici u području suzbijanja diskriminacije Roma i Romkinja

U sklopu projekta „Ravnopravnost Roma kroz poboljšan pravni pristup“ (ERELA) izradili smo priručnike o suzbijanju diskriminacije Roma i Romkinja za pravnike, romske i proromske OCD-e i romske aktiviste.