Projekt „Arrival Regions“, Interreg Central Europe

2

2

IPC provodi projekt „Istraživanje društveno-inovativnih pristupa za društvenu  i ekonomsku integraciju osoba koje nisu EU državljani“/„Exploring social innovation approaches for the social and economic integration of non-EU nationals“ („Arrival Regions“) čiji cilj je poboljšati kapacitete donositelja odluka u ruralnim područjima, koji su prethodno bili podvrgnuti depopulaciji i starenju stanovništva, da uspješno integriraju mlade osobe koje nisu EU državljani u društveni život i na tržište rada, kako bi posljedično stabilizirali svoju demografsku sliku.

 

S ciljem integracije osoba koje nisu EU državljani u društveni žvot i na tržište rada na novo naseljenim područjima, predstavit će se pristup baziran na društvenoj inovaciji, prilagođen kako bi odgovorio na specifične karakteristike ruralnih područja, koji će se testirati u svrhu procjene postizanja željenih rezultata. Skup alata mogućih pristupa bit će osiguran lokalnim  vlastima (donositeljima odluka), a pratit će ih i pripadajući treninzi. Projekt teži i promijeni prevladavajuće negativne perspektive o migrantima, kako bi se osobe koje nisu EU državljani vidjelo kao potencijal za razvoj, a ne prijetnju lokalnom stanovništvu.

 

Glavne projektne aktivnosti:

-          min.10 studijskih putovanja radi identifikacije dobrih praksi;

-          „peer review“ studijskih putovanja koja će uključivati izradu metodologije, pripremu izvješća i izradu i objavu dokumenta „Što smo naučili iz peer review“;

-          izrada Transnacionalne Strategije za Socijalnu Inovaciju u području integracije osoba koje nisu EU državljani;

-          izgradnja kapaciteta lokalnih dionika kroz seminare o međukulturnom dijalogu, ekonomiji migranata te socijalnim inovacijama i umrežavanju;

-          4 istraživanja provedena i objavljena o migracijama i demografskim promjenama, socijalnim inovacijama, preduvjetima za integraciju i lokalnim politikama o integraciji. 

 

Nositelj projekta: Leibniz Institut für Länderkunde – Njemačka

Partneri na projektu:

1.    Informativno pravni centar Slavonski Brod – Hrvatska

2.    Grad Osijek – Hrvatska

3.    GAL Escartons e Valli Valdesi – Italija

4.    Unione nazionale comuni comunità enti montani UNCEM Piemonte – Italija

5.    Unione Montana della valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida – Italija

6.    Západočeská univerzita v Plzni – Češka

7.    Središče Rotunda, Koper, – Slovenija

8.    Općina Postojna – Slovenija

9.    Burgenlandkreis – Njemačka

10. Uniwersytet Szczeciński – Poljska

11. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Poljska

12. Urząd Marszałkowski Województw a Łódzkiego- Poljska