Komparativno izvješće o diskriminaciji Roma u Hrvatskoj i Bugarskoj

Predstavljamo vam komparativno izvješće o diskriminaciji Roma u Hrvatskoj i Bugarskoj na hrvatskom i engleskom jeziku. Izvješće smo izradili u sklopu projekta „Equality for Roma throughEnhanced Legal Access - ERELA“, a predstavit ćemo ga danas na konferenciji „Na rubu društva – Diskriminacija Roma u Hrvatskoj i Bugarskoj“.