Javni poziv za romske medijatore

                       

                                                                                     

 

 

Equality for Roma through Enhanced Legal Access (ERELA)

Project No.: 963284

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni poziv za romske medijatore

 

 

U sklopu projekta Ravnopravnost Roma kroz poboljšan pravni pristup”, br. 963284 (ERELA) financiranog iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014.-2020.), Informativno pravni centar (IPC) traži 3 (tri) romska medijatora koji će tijekom 10 (deset) mjeseci putem terenskih posjeta romskim naseljima u Republici Hrvatskoj identificirati pojedinačne slučajeve diskriminacije romske populacije i o istome sastaviti izvješća.

 

Rok za prijavu: 26.11.2021.

 

O projektu

 

Projekt ERELA je dvogodišnji EU projekt s čijom provedbom smo započeli u veljači 2021.g. Cilj projekta je promovirati i zaštititi prava romskih žrtava kršenja ljudskih prava i diskriminacije kroz podizanje svijesti društva i dionika, jačanje provedbe anti-diskriminacijskog zakonodavstva i osnaživanje Roma za traženje pravne zaštite u Hrvatskoj i Bugarskoj. Projekt je koncipiran na način da se romskoj populaciji olakša pristup pravosudnim mehanizmima što će dovesti do većeg broja prijavljenih slučajeva diskriminacije kroz povećano povjerenje u pravne lijekove i pravne stručnjake.

Za više informacija o projektu, posjetite ovu stranicu Minority Rights Group Europe, nositelja projekta.

 

O medijatorima

 

Na početku projekta objavljeno je komparativno izvješće o različitim područjima diskriminacije Roma i preprekama u njihovom pristupu pravosuđu u Hrvatskoj i Bugarskoj. Istraživanje je pokazalo da romske žrtve diskriminacije često nerado traže pravnu zaštitu bilo zato što nemaju povjerenja u institucije ili su strahu od odmazde. Kako bi pružili potporu romskim žrtvama diskriminacije i potaknuli ih da prijave svoje slučajeve nadležnim tijelima, IPC je organizirao radionicu za romske aktiviste kroz koju su dobili informacije o relevantnom nacionalnom zakonodavstvu protiv diskriminacije, dostupnim pravnim lijekovima i o tome kako pružiti potporu žrtvama diskriminacije.

U sljedećoj fazi projekta IPC će sklopiti ugovor s 3 (tri) romska aktivista koji su završili obuku i koji će kao medijatori redovito posjećivati lokalne romske zajednice. Njihova će zadaća biti dvostruka: 1) podizanje svijesti o različitim oblicima diskriminacije i dostupnim pravnim lijekovima u romskim zajednicama i 2) utvrđivanje slučajeva diskriminacije i poticanje žrtava da ih prijave. Medijatori će povezati žrtve diskriminacije s IPC-om koji će im pružiti besplatnu pravnu pomoć ili će im pomoći u prijavljivanju slučajeva Pučkoj pravobraniteljici.

S medijatorima će se sklopiti ugovori o radu na 2h mjesečno tijekom 10 mjeseci za što će svaki medijator biti plaćen 80 EURA mjesečno u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, odnosno ukupno 800 EURA. Putni troškovi će biti naknadno refundirani.

 

 

 

 

 

Osnovni kriteriji odabira:

 

  • Uspješan završetak obuke za medijatore;
  • Iskustvo prethodnog rada s romskom zajednicom;
  • Spremnost na sudjelovanje u projektu 10 mjeseci;
  • Dobre komunikacijske vještine i vještine rješavanja problema.

 

 

Poželjni kriterij odabira:

 

  • Prethodni rad na slučajevima diskriminacije.

 

 

 

Pošaljite svoj životopis i motivacijsko pismo na sljedeću adresu e-pošte: info@ipc.com.hr                do 26.11.2021.g..

 

 

 

 Funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)