​Održavanje javne akcije u sklopu Nacionalne kampanje “Hrvatska volontira”

Pozivamo sve građanke i građane Nove Gradiške da se pridruže Javnoj akciji koju organizira
Informativno pravni centar i volonteri Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška.
Akcija će biti održana u petak 01.10.2021. na korzu u Novoj Gradiški u vremenu 10:00 - 12:00 sati povodom Nacionalne kampanje „Hrvatska volontira“ kojom se želi ukazati na značaj i dobrobit
volontiranja.
Javna akcija se provodi u sklopu Programa „Centar za volontiranje” kojeg financijski podržava
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
U suradnji sa Novogradiškim njuškama - udruzi koja pomaže u zbrinjavanju napuštenih životinja, a na inicijativu volontera Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška, zajedno organiziramo ovu javnu akciju.
Prikupljati ćemo plastične boce ili dobrovoljne priloge za hranu napuštenim životinjama. Nakon javne akcije, uručiti ćemo prikupljenu hranu udruzi Novogradiške njuške.
Druga javna akcija odnosi se na prikupljanje čepova sa plastičnih boca kojom sudjelujemo u široj akciji za pomoć djeci onkološkim bolesnicima.