Europska mreža za osobe bez državljanstva

ENS logo

ENS logo

Osnovana 2012, The European Network on Statelessness (ENS) je otvorena i rastuća mreža nevladinih organizacija, akademskih inicijativa i individualnih stručnjaka posvećenih radu s ciljem smanjenja bezdržavljanstva (apatridije) u Europi. IPC se pridružio ENS-i 2012. godine kao pridružni član.

Kroz svoje aktivnosti, ENS-a ima za cilj zaštitu ljudskih prava osoba bez državljanstva. Njihov rad je usmjeren na tri prioritetna područja: Prekidanje ciklusa lišavanja slobode i neimaštine apatrida, unaprjeđenje postupka identifikacije i zaštite osoba bez državljanstva te sprečavanje apatridije i diskriminatornih nacionalnih zakona.
U partnerstvu s drugim organizacijama i institucijama, ENS-a potiče međunarodne i regionalne organizacije poput Europske Unije, Vijeća Europe i UNHCR-a na rješavanje statusa apatrida u okviru njihovih ovlasti, poziva zemlje u regiji na usvajanje politike za sprečavanje i smanjenje broja osoba bez državljanstva, i na pružanje zaštite osobama bez državljanstva. Također poduzima istraživanja o zakonima i praksi o borbi protiv apatridije u pojedinim zemljama te osnažuje civilno društvo za borbu protiv apatridije.